Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tập trung chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Tập trung chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quý III năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung kiểm tra công tác nội vụ và cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Đoàn kiểm tra do ông Trương Quốc Thái, Chánh Văn phòng Sở làm Trưởng đoàn.

Kết quả kiểm tra, các đơn vị đã khắc phục được một số hạn chế trong công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2019; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân đầy đủ; hồ sơ nhận xét, đánh giá viên chức, người lao động rõ ràng, đầy đủ thành phần theo quy định; cập nhật thông tin viên chức, người lao động trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức đầy đủ; xử lý văn bản đi, đến đúng quy trình trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị cho viên chức sử dụng; Trang Thông tin điện tử, Facebook kịp thời đưa tin các hoạt động của đơn vị tại địa chỉ http://baotang.dongthap.gov.vn/,…

(Quang cảnh Đoàn kiểm tra làm việc với Khu di tích Gò Tháp)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần khắc phục một số hạn chế như: Cập nhật đầy đủ, thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ của viên chức, người lao động; triển khai thực hiện chữ ký số điện tử đúng quy định; kịp thời đăng tải tin, bài tuyên truyền về cải cách hành chính; lập danh mục hồ sơ công việc đúng quy định; bố trí máy tính soạn thảo văn bản mật./.

Anh Châu, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch