Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Hội nghị Sơ kết đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Hội nghị Sơ kết đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

 Chiều ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì Hội nghị.

 

(Quang cảnh ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị)

Cụ thể, ngày 07 tháng 11 năm 2018 thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 2 của tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự (nay là thành phố Hồng Ngự) phối hợp với Bưu điện thị xã tổ chức Lễ Công bố chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn thị xã sang Bưu điện thị xã; đồng thời chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công xã Bình Thạnh sang Bưu điện văn hóa xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự và xã Bình Thạnh đã thực hiện chuyển giao 04 lĩnh vực hành chính cấp huyện và cấp xã gồm: Văn hóa, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2019, thực hiện giai đoạn 3 của tỉnh Đồng Tháp, thị xã Hồng Ngự tiếp tục chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thêm 03 lĩnh vực gồm Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế sang Bưu điện thị xã. Sau đó, ngày 21 tháng 9 năm 2020, thực hiện giai đoạn 3 mở rộng của Tỉnh, thị xã tiếp tục chuyển nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thuộc xã An Bình B (nay là phường An Bình B) sang Bưu điện văn hóa xã với tất cả 07 lĩnh vực gồm: Văn hóa, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch và Kinh tế.

Theo báo cáo đánh giá, Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ tìm; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, ý thức, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đồng thời triển khai hiệu quả mô hình Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà người dân.

Tại Hội nghị đại diện các phòng, ban, ngành, địa phương đã tập trung chỉ ra những điểm hạn chế, khó khăn khi triển khai đề án thí điểm. Qua đó đã kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Tú Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn triển khai đề án. Đồng thời, đề nghị các thủ trưởng cơ quan của 07 lĩnh vực trên cử công chức phối hợp với Bưu điện thành phố để hướng dẫn các quy trình cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền bưu chính công ích tại Bộ phận một cửa, trên mạng xã hội; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, đề nghị Bưu điện thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế khó khăn trong thời gian tới.

                                                                                Quốc Tín - Thành phố Hồng Ngự