Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: UBND Phường 11 thực hiện hô hình "Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân"

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: UBND Phường 11 thực hiện hô hình "Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân"

Từ ngày 14/04/2021, Ủy ban nhân dân Phường 11 triển khai mô hình "Ngày thứ Tư trực tuyến và Ngày không hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" vào ngày thứ Tư hàng tuần, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường.

Theo đó, thực hiện đối với các loại thủ tục hành chính trực tuyến có trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến như: Xác nhận đơn xin việc, xác nhận theo đơn, xác nhận hồ sơ vay vốn; thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); thủ tục Đăng ký khai sinh trong nước; thủ tục Đăng ký kết hôn trong nước; thủ tục Đăng ký khai tử trong nước; thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(Quang cảnh đoàn viên Phường 11 hướng dẫn người dân thực hiện TTHC)

Vào ngày thứ Tư hàng tuần, công chức và đoàn viên của phường  sẽ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện hồ sơ trực tuyến.

Mô hình nhằm giúp người dân, doanh nghiệp nhận thấy được sự tiện lợi của việc đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

Xem Kế hoạch mô hình tại đây./.

Mi Lê, Trung tâm VH - TT và TT thành phố Cao Lãnh