Xuất bản thông tin

null HUYÊN THANH BÌNH: Lấy sự hài lòng của công dân làm động lực để thực hiện cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYÊN THANH BÌNH: Lấy sự hài lòng của công dân làm động lực để thực hiện cải cách hành chính

Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong huyện, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Quới luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), với phương châm: Lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm mục tiêu và động lực để tận tâm phục vụ.

Năm 2020, được xác định là năm bản lề của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, thưc hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Quới lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tổ chức đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; theo đó, một trong những mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền xã Tân Quới là công tác CCHC, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tận tâm phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2020.

(Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Quới đang được xây dựng mới)

Ngay từ đầu năm, UBND xã xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về cải cách hành chính xã Tân Quới năm 2020, đồng thời triển khai, quán triệt thực hiện trong cán bộ, công chức. Song song đó, xã cũng đã xây dựng kế hoạch về việc tự kiểm tra cải cách hành chính nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, theo dõi, đôn đốc, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện, từ đó kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền công tác CCHC trên Trạm truyền thanh, thông tin những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến bà con nhân dân và lồng ghép vào các hội nghị của các hội đoàn thể xã, ấp và thông qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp với tổ chức, công dân (đã tổ chức tuyên tuyền 09 cuộc, có 546 lượt người tham dự).

- Công khai đầy đủ các loại thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Bộ phận Một cửa của xã.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Kết quả tiếp nhận 4.314 lượt hồ sơ, gồm: Lĩnh vực đất đai, tư pháp, giải quyết việc làm, đăng ký quản lý, lao động, thương binh và xã hội, trong đó có 80 hồ sơ liên thông.

- Lĩnh vực Công an cấp phát chứng minh nhân dân 202 trường hợp, chuyển đến 11, chuyển đi 27 trường hợp, xóa nhân khẩu 16 trường hợp, tách hộ mới 02 trường hợp. Đặc biệt, đã giải quyết trước hạn 2.814 hồ sơ, còn lại giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trể hạn.

(Quang cảnh Bộ phận Một cửa UBND xã Tân Quới tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân)

Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo Bộ phận Một cửa tiếp tục thực hiện Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện giải quyết TTHC liên thông đối với 04 lĩnh vực: Kinh doanh, xây dựng, thuế, đất đai tại xã.

        Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” và mô hình “Công sở thân thiện” vì nhân dân phục vụ. Đã trao thư chúc mừng và chia buồn các sự kiện (kiện kết hôn, sinh con, chia buồn) cho 151 trường hợp.

Thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, hầu hết cán bộ, công chức thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi qua hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản mới, phần mềm giao việc, email công vụ, đảm bảo giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Trao đổi với ông Võ Văn Phất, Chủ tịch UBND xã Tân Quới, cho biết: Kết quả đạt được trong công tác CCHC những tháng đầu năm 2020 là rất đáng ghi nhận, nhưng chúng ta không thể bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải cố gắng nhiều hơn nữa, cả về trình độ chuyên môn, phong cách ứng xử và rà soát đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết để phục vụ tốt hơn nữa các yêu cầu của tổ chức, công dân; đội ngũ cán bộ, công chức phải nhận thức được rằng, CCHC là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và dân chủ hóa đời sống xã hội, ngăn chặn và hạn chế tình trạng sách nhiễu, quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo cho mỗi người dân có thể tham gia vào hoạt giám sát và quản lý hành chính Nhà nước tại các cấp chính quyền.

Với niềm tin và động lực thật sự, tin tưởng rằng công tác CCHC của xã Tân Quới sẽ đạt được kết quả cao trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng bộ máy công quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân phục vụ./.

Trung Quân, Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình