Xuất bản thông tin

null HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức truyền thông, tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt về ứng dụng VssID

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN LAI VUNG: Tổ chức truyền thông, tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt về ứng dụng VssID

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BHXH ngày 09/02/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (sau đây gọi là ứng dụng VssID) năm 2021. Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung đã ban hành công văn số 41/CV-BHXH ngày 26/02/2021 về việc thực hiện cài đặt ứng dụng VssID  trên điện thoại thông minh.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức các đợt truyền thông, tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt về ứng ứng dụng VssID cho các đơn vị trên địa bàn huyện (thông qua cán bộ, công chức, viên chức được phân công giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội).

(Quang cảnh viên chức BHXH huyện hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID)

 

(Quang cảnh viên chức BHXH huyện hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID)

Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID nhằm tăng cường thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp thông tin, dịch vụ, tiện ích giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với người lao động, hướng tới từng bước thực hiện thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy. Bên cạnh đó, sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động có kết nối mạng Internet, người lao động sẽ khai thác được các ứng dụng chính như: Tra cứu, theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động; quá trình hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gồm ốm đau, thai sản, hưu trí, thất nghiệp... Đồng thời, người lao động cũng rất tiện lợi khi sử dụng ứng dụng VssID vì ứng dụng này cung cấp hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ những lợi ích thiết thực đối với từng người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như đã nêu trên, Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung mong muốn thông qua các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID, các đơn vị quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện đến từng người lao động trên địa bàn huyện./.

Thủy Quỳnh  - Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung