Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vừa qua, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trên group Facebook của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự tham gia của 65 đoàn viên, thanh niên ngành Nông nghiệp.

(Quang cảnh lễ trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính do Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức)

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên ngành Nông nghiệp về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC Nhà nước, công tác CCHC của Tỉnh nói chung và của ngành nói riêng. Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự hiểu biết của đoàn viên thanh niên về công tác CCHC.

          Kết thúc Hội thi, Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã trao 03 giấy khen và giải thưởng (mỗi giải 200.000 đồng) cho 03 đoàn viên trả lời chính xác và đúng nhất, gồm: Nguyễn Minh Vương (đoàn viên Chi đoàn Văn phòng Sở); Cao Hồng Cường Em (đoàn viên Chi đoàn Trồng trọt và Bảo vệ thực vật); Nguyễn Thanh Nam (đoàn viên Chi đoàn Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)./.

Kim Hoàng - Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT