Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính quý I năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh về thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 và Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra).

Theo đó, từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, Đoàn Kiểm tra do ông Lê Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thành phố Cao Lãnh làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022 tại UBND các xã, phường gồm: Phường 2, Phường 4, Phường 11, xã Hòa An, xã Tân Thuận Tây và các phòng chuyên môn gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

(Quang cảnh kiểm tra tại UBND Phường 4, thành phố Cao Lãnh)

            Qua kiểm tra tại các cơ quan, địa phương, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá các cơ quan, địa phương đã thực hiện bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện CCHC trong năm 2022, như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch tự kiểm tra CCHC,… Đồng thời, các cơ quan, địa phương đã khắc phục dần các hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC năm 2021 như: Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử đã có sự cải thiện, giảm nhiều so với cùng thời điểm của năm 2021; tình hình phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có sự cải thiện tích cực,…. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, địa phương ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022, Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022 chưa cụ thể và chưa bám sát vào tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương; một số cơ quan, địa phương còn chậm nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay trong CCHC; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa do công chức quên cập nhật chuyển trả hồ sơ; công tác lập hồ sơ công việc và chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống vẫn chưa được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt,….

Qua kiểm tra, ông Lê Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Thành phố, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 379/UBND-NV ngày 24 tháng 02 năm 2022 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát TTHC năm 2022 theo kế hoạch đề ra; thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức cập nhật luân chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian quy định; ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản trong xử lý văn bản, bảo đảm thực hiện tốt chữ ký số 02 lớp, xử lý đúng quy trình.

Xem Công văn số 379/UBND-NV tại đây./.

            Mi Lê, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP Cao Lãnh