Xuất bản thông tin

null SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Tập huấn TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Tập huấn TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh và theo Kế hoạch hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc Áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN).

 

Trung tuần tháng 4 năm 2021 Sở KH&CN đã cử báo cáo viên đến trực tiếp 12/12 huyện, thành phố trong Tỉnh để hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn việc sáp nhập của ba phòng chuyên môn vào chung HTQLCL của UBND  cấp huyện.

(Quang cảnh đại diện các cơ tham dự tập huấn tại huyện Lai Vung)

Tham gia buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo, công chức các phòng thuộc UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan trên địa bàn cấp huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các nội dung về: Giới thiệu về Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các CQHCNN; giới thiệu về TCVN ISO 9001:2015; mục đích và yêu cầu của việc xây dựng áp dụng HTQLCL; các bước để xây dựng dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (gồm 04 bước: Xây dựng tài liệu; áp dụng tài liệu; công bố phù hợp; duy trì cải tiến HTQLCL); hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch duy trì và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và cách thức hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện.

(Quang cảnh đại diện các cơ tham dự tập huấn tại thành phố Hồng Ngự)

Bên cạnh việc truyền đạt nội dung lý thuyết, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận với Sở KH&CN về: Duy trì HTQLCL, các bước và cách thức tiến hành đánh giá nội bộ tại đơn vị, việc rà soát cũng như cập nhật các văn bản trong quá trình áp dụng HTQLCL; giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong thời gian qua tại đơn vị.

Thông qua buổi tập huấn, đại biểu từng bước đã nắm được những nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, từ đó giúp các đơn vị, địa phương có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình duy trì, cải tiến tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.

      Cẩm Tú -  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng