Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho Trường Chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho Trường Chính trị

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) cho công chức, viên chức của nhà trường.

Tại lớp tập huấn, công chức, viên chức của trường được phổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số trên phầm mềm quản lý văn bản và điều hành (idesk); thực hành và giải đáp một số thắc mắc về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu PDF; xác thực chữ ký trên tài liệu PDF,…

(Quang cảnh hội nghị tập huấn phần mềm iDesk)

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập huấn trực tuyến cho công chức phụ trách công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về phần mềm quản lý điểu hành Idesk và chữ ký số điện tử./.

Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông