Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI CHÍNH: Ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI CHÍNH: Ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Vừa qua, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; theo đó, sẽ tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đối với 3 phòng chuyên môn thuộc Sở: Phòng Quản lý giá và công sản, Phòng Tài chính doanh nghiệp và Phòng Thống kê -Tin học.

 

Description: UBND Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Hình minh họa

Các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu, lựa chọn các thủ tục hành chính của phòng mình để thực hiện rà soát như: Số lượng hồ sơ giải quyết nhiều; khó khăn, phức tạp, rườm rà; không hợp lý, khó thực hiện; mâu thuẫn; chồng chéo; chưa có sự thống nhất về nội dung, mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu,yêu cầu, điều kiện,... hoặc các thủ tục hành chính có phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình đến liên hệ giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đó, ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch, các phòng chuyên môn có trách nhiệm chủ động tổ chức thường xuyên rà soát thủ tục hành chính và phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện rà soát theo quy định.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, xây dựng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan, khắc phục hạn chế trong công việc; đồng thời, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, góp phần  hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 Kim Dung, Sở Tài chính