Xuất bản thông tin

null BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ: Rà soát, chấn chỉnh và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Chi tiết bài viết Tin tức

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ: Rà soát, chấn chỉnh và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2021. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban và toàn thể công chức đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo rà soát kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) và kết quả Chỉ số CCHC của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2020. Theo đó, Chỉ số CCHC của đơn vị đã tăng lên 3 hạng và vươn lên hạng nhất về kết quả đánh giá tiêu chí khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan ngang sở so với năm 2019.

 Tuy nhiên, công tác CCHC ở đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác văn thư, lưu trữ chưa hoàn thành theo kế hoạch; tình hình cập nhật công khai thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn chậm; việc giải quyết hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn ít;...

(Quang cảnh hội nghị)

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và xây dựng kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2021 khắc phục những hạn chế như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện CCHC; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền người dân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương; ban hành Quyết định và Danh mục hồ sơ công việc; hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ do UBND Tỉnh giao.

Nguyễn Khánh Hồng, BQL Khu kinh tế Đồng Tháp