Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Phát động Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4"

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Phát động Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4"

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4".


Ảnh minh họa

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc các Khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và xã, phường; các tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có thể tham gia dự thi.

Cá nhân dự thi viết 01 bài viết nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chủ đề cuộc thi như: Tình hình cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; mối quan hệ giữa thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; những khó khăn, vướng mắc mà Nhân dân gặp phải khi sử dụng dịch vụ,… Thời gian nhận bài viết chậm nhất ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tìm ra cách làm hay, giải pháp mới để tăng số lượng hồ sơ và nâng cao chất lượng kết quả thực hiện đối với những hồ sơ được nộp thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tuyên truyền, vận động Nhân dân biết về những tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính và ưu tiên sử dụng dịch vụ.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho những bài dự thi xuất sắc nhất ở hai nội dung tập thể và cá nhân.

Mi Lê - Trung tâm VH - TT và TT thành phố Cao Lãnh