Xuất bản thông tin

null Tổ chức đối thoại về chính sách và TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức đối thoại về chính sách và TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung xoay quanh tình hình thi hành pháp luật và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hội nghị do các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng các thành viên là Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh; đặc biệt là cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực X-quang y tế (Trung tâm Y tế, Bệnh viện, cơ sở dịch vụ X-quang); doanh nghiệp; hộ kinh doanh, sản xuất đã được hỗ trợ từ chính sách về khoa học và công nghệ.

(Quang cảnh các đại biểu tham dự đối thoại về chính sách và TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020)

Trong buổi đối thoại, có 12 ý kiến của các đại biểu trong đó: Có 07/12 ý kiến thắc mắc về bảo hộ nhãn hiệu, mã số mã vạch, logo, quy trình đăng ký, hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 05/12 ý kiến về nghiên cứu khoa học, các đề tài và hình thức đăng ký nhiệm vụ khoa học hiện nay cũng như việc đăng ký giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ. Các đại biểu được nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu chính sách, thủ tục hành chính và giải đáp những vấn đề quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về chính sách hỗ trợ, quy định trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và quy định về TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thời gian qua.

(Quang cảnh Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận hội nghị đối thoại về chính sách và TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020)

Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cám ơn sự quan tâm của đại biểu, thông qua buổi đối thoại này đã góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, TTHC trong lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Giải thích rõ những vướng mắc, khó khăn mà doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân có thực hiện các hoạt động liên quan đến ngành khoa học và công nghệ, giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách và TTHC về khoa học và công nghệ.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tổ chức, cá nhân về TTHC và quy định pháp luật khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương./.

Thái Bình, Sở Khoa học và Công nghệ