Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid - 19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân nhân Tỉnh đã áp dụng thẩm định, đánh giá trực tuyến thay thế cho việc thẩm định, đánh giá trực tiếp tại hiện trường.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT theo phương thức mới. Cụ thể, (1) các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, thủy sản nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ http://www.dichvucong.dongthap.gov.vn; (2) cơ quan thẩm định thông báo dự kiến thời điểm đến thẩm định để xếp loại cơ sở trước 05 ngày làm việc (tiến hành thẩm định thực tế bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google meet, Zoom, Zalo,…; (3) lập biên bản thẩm định và thông báo kết quả thẩm định; (4) công nhận và thông báo kết quả thẩm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở được xếp loại A hoặc B; (6) thông báo việc xử lý vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cho cơ sở được xếp loại C kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi, thời hạn khắc phục và tổ chức thẩm định lại.

Bên cạnh đó, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có trách nhiệm nộp phí theo quy định hiện hành và hoàn trả các hồ sơ, tài liệu bản gốc cho cơ quan quản lý để lưu trữ theo quy định, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và phối hợp trong việc thẩm định trực tuyến tại cơ sở./.

Tuyết Loan, Sở NN&PTNT