Xuất bản thông tin

null Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND-HC lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

 

Giải pháp bệnh viện thông minh - IHOSPITAL

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động này sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp và các Đài Truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số của Tỉnh./.

Bích Ngọc – Sở Thông tin và Truyền thông