Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại Báo cáo số 584/BC-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ, trong đó nội dung tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng được đánh giá chưa tốt về tiến độ và kỹ năng nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Nhằm năng cao công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cải thiện chỉ số cải cách năm 2022, ngày 08 tháng 4 năm 2022, Sở Xây dựng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể công chức các phòng thuộc Sở.

(Quang cảnh ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển trai nội dung tập huấn)

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; quy trình, hình thức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quy trình lập đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Đồng thời, báo cáo viên cùng với học viên đã trao đổi, thảo luận, hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong quá trình tham mưu thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Xây dựng và một số đơn vị khác.

Thông qua buổi tập huấn, đã giúp củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của hoạt động xây dựng, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật ở Sở Xây dựng. Đồng thời, thời gian tới Sở Xây dựng sẽ ban hành 02 quy trình nội bộ về xây dựng Quyết định, Nghị quyết của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội đồng nhân dân Tỉnh để các công chức nghiên cứu, thực hiện./.

Trung Hiếu - Sở Xây dựng