Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự kiểm tra công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm các đơn vị trực thuộc

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự kiểm tra công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 335a/KH-TTYTHN ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự năm 2020 và Quyết định số 223/QĐ-TTYTHN ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch Cải các hành chính năm 2020.

 

(Quang cảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại

Phòng khám đa khoa Quân - Dân Y Thường Phước)

          Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự kiểm tra công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020 tại Phòng khám Đa khoa Quân - Dân Y Thường Phước. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự làm Trưởng đoàn; các thành viên: Đại diện các phòng: Tổ chức - Hành chính, Quản lý chất lượng, Tài chính - Kế toán.

          Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; cải cách tài chính công…

          Qua kiểm tra Phòng khám Đa khoa Quân - Dân Y cơ bản triển khai tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Tuy nhiên, chưa thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả đạt được của Phòng khám qua đó, nhắc nhở đơn vị phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng công chức, viên chức thực hiện hiệu quả hơn trong 06 tháng cuối năm.

          Được biết, trước đó Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự đã thành lập Đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra 05 phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự và 10 Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

                                                Thu Trang, Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự