Xuất bản thông tin

null CHÂU THÀNH: Phúc tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

CHÂU THÀNH: Phúc tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 5435/UBND-NC ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành về việc chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kiểm tra năm 2021.

Theo đó, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính huyện Châu Thành (Đoàn Kiểm tra) do ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp Huyện, Phó Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra cùng các thành viên thuộc các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành phúc tra cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\22.jpg

(Quang ảnh Thành viên Đoàn Kiểm tra kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã  Phú Long)

Tại các địa phương, thành viên Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc với từng cán bộ chuyên môn phụ trách kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính; thực hiện hồ sơ thủ tục hình chính trên phần mềm Một cửa điện tử; hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc lập hồ sơ công việc và các lĩnh vực tài chính, tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin,… Đồng thời, kiểm lại các hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra trước đó.

Qua phúc tra, đa số các địa phương đã thực hiện chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót được chỉ ra trước đó như: Niêm yết thừa thủ tục; xử lý hồ sơ trên phần mềm trễ hạn; bảo đảm an toàn an ninh thông tin tại đơn vị; việc lập hồ sơ công việc; tài liệu tồn đọng tích đống; ký số điện tử 2 lớp theo đúng quy định,…. Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn còn xử lý hồ sơ trễ hạn trên phần mềm Một cửa điện tử, lập hồ sơ công việc chưa đúng quy định,…

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp Huyện, Phó Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra đã hướng dẫn chấn chỉnh  kịp thời và ghi nhận báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Huyện xem xét tiếp tục chỉ đạo khắc phục./.

Trí Dũng, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện