Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) cấp huyện năm 2020. Ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

(Quang cảnh hội nghị nâng cao Chỉ số DDCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX)

            Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, công chức, viên chức thực hiện tốt mục tiêu duy trì và cải thiện chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính cấp huyện. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các ngành, các xã, thị trấn trong việc thực hiện tốt chủ trương “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, nhằm cải thiện môi trường đầu tư - sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế cùng nhau phát triển, góp phần duy trì và cải thiện năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

Đồng thời, huy động được sự tham gia tích cực, tự giác của các cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thường xuyên tuyên truyền về nội dung Chỉ số PAPI; lồng ghép việc thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI vào các chương trình tiếp xúc, đối thoại của chính quyền với Nhân dân để người dân biết, tích cực tham gia; đồng thời, giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Được biết, trong năm 2019, huyện Cao Lãnh đạt 64,69/100, xếp thứ  6/12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, được xếp vào nhóm khá tốt về năng lực cạnh tranh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Cấp Huyện tiếp nhận 13.930 hồ sơ, đã giải quyết 12.767 hồ sơ, đang giải quyết 1.163 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 15.625 hồ sơ, đã giải quyết 15.538 hồ sơ, đang giải quyết 87 hồ sơ.

Phối hợp với Bưu điện Huyện thực hiện dịch vụ Bưu chính công ích đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 1.491 hồ sơ; mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân đã tiếp nhận 11 hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh 484 hồ sơ; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện văn hoá đối với UBND các xã Ba Sao, Nhị Mỹ, Tân Hội Trung, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây./.

Minh Tâm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh