Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chức năng nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã

Trang chủ Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chức năng nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (trước đây gọi là Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) đã được triển khai rộng rãi ở cả ba cấp và bước đầu đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Nhằm tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và từng bước số hóa dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch vụ FDS (đơn vị phát triển phần mềm) tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện và UBND cấp xã, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/05/2022.

Quang cảnh tập huấn ở thành phố Cao Lãnh

Đối tượng tập huấn là công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Một số vấn đề được công chức, viên chức quan tâm trong buổi tập huấn như:

(1) Các dữ liệu nào được sử dụng lại trong quá trình luân chuyển giải quyết TTHC.

(2) Các quy trình xử lý điện tử trên hệ thống.

(3) Một số khó khăn đối với các thành phần hồ sơ chưa thể thực hiện số hoá trong thời điểm hiện tại như bản vẽ các công trình, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực đất đai; trang thiết bị thực hiện scan, quét hồ sơ…

(4) Cách thực hiện ký số trên hệ thống tại bước lãnh đạo đơn vị duyệt và văn thư phát hành.

(5) Nếu thực hiện kết quả giải quyết điện tử thì có trả kết quả giải quyết bản giấy cho người dân hay không.

Quang cảnh tập huấn ở huyện Tam Nông

Thông qua các buổi tập huấn, đơn vị phát triển phần mềm đã cùng các công chức, viên chức trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan, giải đáp các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ; đồng thời, tiếp nhận các ý kiến góp ý của công chức, viên chức các đơn vị để hoàn thiện chức năng hệ thống, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương./.

Bích Ngọc - Sở Thông tin và Truyền thông